Ang Bagong Pilipinas Projects

By: RTVM
Source: rtvm

Ang Bagong Pilipinas Projects

Ang mga proyekto na isinusulong sa Bagong Pilipinas ay naka-angkla sa pangangailangan ng taumbayan, kung saan ang gobyerno at mamamayan ay magkatuwang sa pagtataguyod ng isang masaganang hinaharap.
Sa Bagong Pilipinas, ang pagkakaisa ng gobyerno at mamamayan ay susi sa pag-unlad. Ang gobyerno ay nagpapatupad ng mga repormang naglalayong pagbutihin ang buhay ng bawat Pilipino, habang ang mga mamamayan naman ay aktibong nakikilahok sa paghubog ng kanilang komunidad.
Ang pagsasanib-pwersa ng gobyerno at ng taumbayan ang siyang daan sa pagbabago at pag-unlad na nagbibigay lakas at inspirasyon sa ating lahat.